100% Digitaal en Floriday

De volgende stap in de digitale transformatie van de sierteelt

Uiterlijk eind 2020 komen alle directe transacties op de marktplaats van Royal FloraHolland alleen nog digitaal tot stand. Daarmee zetten we een volgende stap in de digitale transformatie van de sierteelt. Deze versnelling past in de strategie van Royal FloraHolland, waar de digitale transformatie een van de belangrijkste pijlers is. Digitalisering maakt zowel de aanbod- als vraagkant efficiënter en sneller. Daarnaast is de wetgeving in Europa rondom financiële dienstverlening aangescherpt. Om te voldoen aan deze wetgeving is het gebruik van Floriday voor de directe handel de aangewezen route.


Wat betekent dit voor kwekers en kopers?

Voor u als kweker betekent dit dat u al uw aanbod voor de directe handel op Floriday plaatst. Voor kopers betekent dit dat zij directe orders vanaf eind 2020 plaatsen via een digitaal verkoopkanaal. Dit kan via de schermen van Floriday of via een koppeling tussen uw softwarepakket en Floriday. Eind 2020 moet een order altijd door de koper geïnitieerd worden. Dit kan niet meer via de Connect-EAB.


Wat betekent dit voor kwekers die alleen via de klok aanvoeren?

Deze kwekers hoeven eind 2020 niet te voldoen aan ‘100% Digitaal’. Het programma 100% Digitaal dient ervoor te zorgen dat de directe transacties op de juiste wijze, volgens Europese richtlijnen, gaan plaatsvinden. De kloktransacties voldoen al aan deze wetgeving.


Wat betekent dit voor kwekers die willen werken vanuit hun eigen softwarepakket?

Uw softwareleverancier moet een koppeling maken tussen het softwarepakket en Floriday. Wij streven er naar dat de meeste softwareleveranciers voor het einde van het jaar een koppeling hebben met Floriday. Op onze website vindt u de status van deze koppeling per softwareleverancier.


flyer: Eind 2020, alle directe orders 100% digitaal

Wat hebben we al gedaan?

De eerste helft van het jaar hebben we essentiële stappen gezet voor 100% Digitaal:

 • We hebben een aanpak op maat ontwikkeld voor 39 kopers, die inkopen bij bijna 2.600 kwekers. Het doel is dat zij - samen met de kwekers - einde 2020 100% Digitaal kunnen handelen.  
 • Een groep van 21 pilotkwekers heeft aangegeven voor 1 juli 100% Digitaal te willen zijn. Hiermee willen zij andere kwekers inspireren en als voorbeeld dienen.  
 • We hebben een koppeling voor softwareleveranciers aan de Floriday zijde live gezet zodat softwareleveranciers aan de slag kunnen met koppelen.
 • Bijna alle softwareleveranciers werken aan de koppeling met Floriday. De eerste koppelingen zijn al gemaakt.
 • We hebben de orderafhandeling voor klokleveringen en directe verkoop mogelijk gemaakt in Floriday.
 • We hebben inkoopschermen ontwikkeld voor kopers die momenteel getoetst worden. De eerste orders zijn al op deze wijze 100% Digitaal verlopen.
 • We organiseren wekelijks informatiebijeenkomsten voor kwekers en kopers.

Wat gaan we nog doen?

De tweede helft van dit jaar staat volop in het teken van realisatie:

 • Bij kopers worden de implementatieplannen uitgerold. Kwekers waar deze kopers zaken mee doen, worden hierin meegenomen.
 • De groep van 21 pilotkwekers wordt begeleid naar 100% Digitaal voor 1 juli. Hierover wordt gecommuniceerd.
 • Kwekers zullen bericht krijgen van hun softwareleverancier wanneer hij klaar is om de koppeling met Floriday uit te rollen. (indien van toepassing)
 • Kwekers zullen benaderd worden om te starten met het plaatsen van aanbod voor de directe handel in de schermen van Floriday. (indien van toepassing).
 • Diverse functionaliteiten komen in Floriday beschikbaar:
  • De complete directe orderafhandeling wordt mogelijk vanuit Floriday. Dit maakt de Connect EAB overbodig
  • De inkooptip wordt beschikbaar voor kwekers en kopers
  • Beheer van contracten wordt mogelijk, vaste afspraken en afroeporders kunnen gefaciliteerd worden vanuit Floriday
  • Termijnhandel wordt mogelijk: het kunnen afgeven van prijzen voor een langere periode waar kopers aanvragen op kunnen plaatsen
 • De Kweker-Kweker regeling wordt in het laatste kwartaal in Floriday opgenomen
 • Kwekers en kopers worden continu geïnformeerd via: workshops, informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Wilt u meer weten?

Meer informatie + veelgestelde vragen:


Aanmelden voor Floriday workshops:


Status van de softwareleveranciers:


Contact met Floriday-expert:


Aanmelden voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief: