Insights & Informatiebeleid

Insights: voor meer marktinzicht

Wat houdt Insights in?

De dienst Insights is ontwikkeld om u als kweker een beter inzicht te geven in uw commerciële marktpositie. Zo brengen we u in een sterkere positie ten opzichte van uw klanten. Insights levert u meer marktinzicht op. Het is een betaalde dienst, waarbij lid-aanvoerders een tariefvoordeel ontvangen (€50 per maand) ten opzichte van aanvoerders (€70 per maand). Insights vervangt FloraneXt op termijn omdat dit een sterk verouderd systeem is qua gebruikte techniek.


De voordelen van Insights

Insights is een compleet vernieuwd en sterk verbeterd systeem. Met Insights krijgt u andere en méér inzichten die u ondersteunen in uw bedrijfsproces. Een ander voordeel van Insights is dat u tijdelijk een abonnement kunt afsluiten. Zo betaalt u niet als u er een periode geen gebruik van maakt. Insights is nog niet helemaal af. We blijven Insights doorontwikkelen om het steeds beter aan te laten sluiten op uw wensen.

Het doel voor 2020 is om kwekers kennis te laten maken met Insights en uiteindelijk de dienst af te nemen. In de loop van dit jaar zetten we FloraneXt uit voor alle kwekers. Dat doen we pas als Insights die informatie (en meer!) bevat die kwekers gewend zijn van FloraneXt. U kunt nu naast uw abonnement op Insights, gebruik blijven maken van FloraneXt. Kwekers met een FloraneXt abonnement zijn hierover geïnformeerd.


Hoe zit het met het gebruik van data in Insights?

Veilig en zorgvuldig gebruik van data is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Insights. Zo tonen we nooit individuele transacties van derden, delen we alleen prijsinformatie van de klok (geen individueel herleidbare aantallen en omzet), zijn inzichten van directe handel alleen gebaseerd op de eigen directe transacties en tonen we alleen de partijprijzen van collega-aanvoerders als er op die dag ook is aangevoerd binnen die veilgroep. Alle vormen van datadeling worden getoetst aan het informatiebeleid door het comité informatiebeleid. Hiermee borgen we de zorgvuldigheid en transparantie.


Insights: handel met inzicht

Wat hebben we al gedaan?

  • We hebben extra schermen met data toegevoegd die u snel inzicht geven in uw eigen resultaten en de markt: een verbeterd ‘Marktbeeld’, standaard rapport met productoverzichten, rapport met klantoverzicht (wie heeft wat gekocht tegen welke prijs?) en een exportmogelijkheid voor eigen informatie.
  • Een rapportage beschikbaar gesteld voor de aanvraag van het Noodfonds. (wekelijks ververst)
  • Verbeteringen doorgevoerd op basis van feedback uit ledensessies en workshops/webinars.
  • Wekelijks webinars in het Nederlands en Engels.
  • Uitstellen van het uitzetten van FloraneXt tot een later moment dit jaar. FloraneXt wordt pas uitgezet als Insights dezelfde (en meer) informatie bevat als FloraneXt. Abonnees op FloraneXt zijn hierover geïnformeerd.

Wat gaan we nog doen?

De komende maanden kunt u extra functionaliteit verwachten, zoals:

  • Historische data toevoegen
  • Een klantoverzicht: wie heeft wat gekocht en tegen welke prijs?
  • Vergelijkingen kunnen maken tussen jaren
  • Cumulatieve weektotalen toevoegen
  • Op basis van feedback van de gebruiker verbeteren de bestaande functies

Verder blijven we workshops organiseren en uitlegvideo’s maken om u op weg te helpen met Insights.


Wilt u meer weten?

Meer informatie + prijzen + veelgestelde vragen:


Aanmelden voor Insights workshops:


Contact met Insights supportteam