Verplichte digitale milieuregistratie en milieucertificering

Een groene toekomst kweken we samen

De markt vraagt in toenemende mate om transparantie over de productie van onze bloemen en planten én over de bedrijfsvoering van de aanvoerders. Met een digitale milieuregistratie, gekoppeld aan een milieucertificaat kan een kweker betrouwbaar aantonen dat hij zich aan de – in het certificaat - gestelde eisen heeft gehouden. We hebben als coöperatie en bedrijf afgesproken om een digitale milieuregistratie na 31/12/2020 en een milieucertificaat na 31/12/2021 verplicht te stellen voor alle kwekers die aanvoeren op onze marktplaats (de eis wordt nog aangepast voor aanvoerders die géén kweker zijn, zoals handelsbedrijven, ‘overveilers’ of arrangementenmakers). 
Wij werken nog aan het invullen van een aantal randvoorwaarden, zoals een uitgebreide informatie- en ‘onboarding’ campagne, het verbeteren van de toegang tot bestaande certificerende organisaties en het bieden van een alternatief voor registreren en certificeren naast MPS. Met het Regieteam Duurzaamheid maken we ook een voorstel voor handhaven en sanctioneren.
Met het besluit tot de verplichting werken we samen ‘future-proof’ aan de reputatie van onze producten, de sector en onze marktplaats.


flyer: milieu certificaat in 3 stappen

Wat hebben we al gedaan?

  • Informeren: naast algemene communicatie worden ook de FPC’s bezocht.  
  • Met MPS hebben we intensief gesproken over de toegankelijkheid en de kosten van registreren en certificeren. MPS ABC 3.0 is recent geïntroduceerd met een aangepast prijsbeleid: een aparte prijs voor de registratietool én een lagere prijs voor MPS ABC certificering van kleine kwekers.
  • We werken aan een alternatief naast MPS zodat er een keuze is voor u als kweker. Het is essentieel dat een registratietool aansluit bij de eisen en systematiek van een schema zoals bijvoorbeeld GlobalG.A.P. We spreken met diverse organisaties en verwachten eind maart meer duidelijkheid.
  • Met het Regieteam zijn de contouren van een beleid tot handhaven en sanctioneren neergezet. Dit is in de Ledenraad van 12 maart ter beeldvorming met de leden besproken.

Wat gaan we nog doen?

  • In het tweede kwartaal starten we een brede communicatie-campagne (inclusief bijeenkomsten in het land met praktische hulp: de ‘helpende hand’) mits de randvoorwaarden zijn ingevuld.
  • Na de ledensessies houden we ook inloopsessies waar we een update geven over de stand van zaken van invullen randvoorwaarden en handhaving. De data worden nog bekend gemaakt.
  • Half september bepalen we in alle redelijkheid of de randvoorwaarden afdoende zijn ingevuld en dus de data voor het ingaan van de verplichting op milieuregistratie en milieucertificering blijven staan.
  • Uiterlijk 8 oktober (of zoveel eerder als mogelijk) komt een advies van de Ledenraad aan de directie over het handhaven en sanctioneren. De directie neemt uiterlijk eind oktober een besluit.

Wilt u meer weten?

  • Leden kunnen terecht bij Klantenservice: 088 7898989
  • Op de website is meer informatie + de meest gestelde vragen te vinden. Deze pagina wordt actueel gehouden.