Plantenpaspoort

Gezonde handel

Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor alle planten met ingang van 14 december 2019. Vanaf die datum is het plantenpaspoort verplicht op los te verkopen planten op plantniveau vanaf potmaat 19 en groter en minimaal op tray niveau voor alle overige potmaten.

Een nieuwe datum voor handhaving vanaf potmaat 10 wordt binnenkort (vanaf midden juni) verwacht.

Het plantenpaspoort zorgt ervoor dat de identiteit en oorsprong van planten en plantaardig materiaal bekend is. Dit is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen, snelle tracering mogelijk te maken en de uitbraak zo spoedig bij de bron te kunnen elimineren.

Iedereen die handelt in plantaardig materiaal moet een fytosanitair registratienummer aanvragen. Registratie is nodig voor het verkrijgen van dit fytosanitaire registratienummer. U kunt uw bedrijf makkelijk aanmelden via de website van Naktuinbouw/BKD (kwekers) en KCB (handelaren). Ook moeten bedrijven geautoriseerd worden door de genoemde instanties om plantenpaspoort uit te mogen geven.


flyer: Eind 2020, alle directe orders 100% digitaal

Wat hebben we al gedaan?

 • U kunt Floriday gebruiken als PPP generator
 • U kunt de uitvoering (kar/tray/plantniveau) vastleggen in de leveringsvoorwaarden 
 • Via API stelt Floriday aan kopers de PPP-data ter beschikking zowel via Klok als Direct
 • Sleutels zitten in berichten EKT, DESADV waarmee plantenpaspoort data simpel opvraagbaar zijn
 • De traceerbaarheidscode kan in Floriday gegenereerd worden
 • *Traceerbaarheidscode kan opgezocht door de kweker
 • Status 11-6-2020: 99,93% van de plantaanvoerders was het PPP op het juiste niveau aanwezig 
 • Bij enkele groepen zien we een zeer laag percentage, dit zijn Azalea en Cactus/Succulent (circa 40%). zonder deze groepen zit het percentage rond de 90%

Wat gaan we nog doen?

 • Vanaf 1 juli 2020 (dat is de huidige verwachting) plantenpaspoort op plantniveau vanaf potmaat 10
 • Communicatie over praktische aspecten van het Plantenpaspoort
 • Start nieuwe handhavingsdatum

Wilt u meer weten?

Bezoek de webpagina over het Plantenpaspoort waar u onder meer antwoorden op veelgestelde vragen vindt.