Showcase Eelde 

Royal FloraHolland timmert hard aan de weg in Eelde. In september vorig jaar maakten we de intentie bekend om van Eelde een toekomstvast veil- en logistiek centrum voor Noord-Nederland en het Noordwesten van Duitsland te maken. Dit doen we door toepassing van de modernste veil- en verkooptechnieken en een nieuwe manier van logistieke afhandeling. We verwachten dat klanten eind deze zomer al gebruik kunnen maken van een aantal nieuwe diensten.


Royal FloraHolland heeft een duidelijke toekomst voor ogen voor Eelde. Dit gaat alleen lukken met een toekomstgericht aanbod van diensten voor onze klanten. In Eelde toetsen we de modernste én meest efficiënte manier van verschillende vormen van handel, logistieke dienstverlening (fulfilment) en financiële afhandeling voor onze klanten. Dankzij moderne technieken kunnen we nieuwe diensten beschikbaar stellen. Zowel het veilen, als de logistieke afhandeling en de onderliggende IT-systemen vernieuwen we. Dit doen we in goed overleg met leden en klanten. Eelde is hiermee de eerste locatie van Royal FloraHolland waar nieuwe concepten van dealmaking en logistiek breed worden ingevoerd. Deze manier van werken geeft mogelijkheden tot groei van logistieke diensten en biedt kansen om op meerdere momenten te gaan leveren aan kopers.


luchtfoto Eelde

Welke diensten zullen in Eelde worden geïmplementeerd?

Eind deze zomer zullen de eerste nieuwe diensten in Eelde beschikbaar worden gesteld voor klanten in Eelde: klokvoorverkoop, Kopen op Afstand (KOA) en 100% Beeldveilen:

 • Eelde zal binnenkort zichtbaar zijn in het Floriday-dashboard
 • Klokvoorverkoop; klanten kunnen producten kopen uit het klokaanbod voordat de klok is gestart
 • Kwekers krijgen de mogelijkheid een minimum verkoopprijs te hanteren voor de klok. Beide diensten waren voorheen al beschikbaar op de exportlocaties
 • Klokvoorverkoop; klanten kunnen producten kopen uit het klokaanbod voordat de klok is gestart
 • Kopen op Afstand op de tribune of vanaf een andere locatie
 • Overstap op 100% beeldveilen. Dit betekent dat er geen producten meer fysiek in de afmijnzaal worden getoond. Producten zijn nog wel fysiek in het gebouw en voor het veilen door kopers te schouwen. En we gaan voor het eerst werken met fotostraten waar we foto’s maken van de te veilen karren; op deze manier wordt het mogelijk om de te veilen producten via actuele beelden te presenteren op de wand van de afmijnzaal. Voor kwekers betekent dit ook dat de meegeleverde foto bij de partij representatief moet zijn.

Naast de voorbereidingen op de livegang van deze diensten wordt er momenteel ook gewerkt aan de implementatie van andere diensten waarmee we Eelde toekomstbestendig maken. Zo is één van de speerpunten voor Eelde de implementatie van fulfilment waarmee logistiek via order picken zal gaan plaatsvinden. Daarvoor moeten er ook aanpassingen worden gedaan aan de indeling en het gebruik van het gebouw. Ook zullen we overstappen op de concernsystematiek voor zowel veilen als Finance.


Wat hebben we al gedaan?

 • De benodigde IT-functionaliteiten zijn gereed en worden uitvoerig getest
 • We zijn gestart met het bouwen van de benodigde IT-infrastructuur (wifi e.d.)
 • We hebben een succesvolle test met fulfilment uitgevoerd
 • In samenwerking met klanten hebben we onderzocht hoe we hen het beste kunnen bedienen met beeldveilen. Zo hebben we met de speciaal voor Eelde ontwikkelde fotostraat een nieuw ontwerp voor beeldveilen ontwikkeld.

Wat gaan we nog doen?

 • De klok van Eelde gaan we overzetten naar de RFH-standaard, maar met volledige ontkoppeling van veilen en logistiek
 • Beeldveilen wordt de nieuwe standaard, waarbij gebruik wordt gemaakt van een voor Eelde ontwikkelde fotostraat
 • KOA (Kopen op Afstand) in plaats van het verouderde tribunesysteem
 • Met KOA zijn straks alle mogelijkheden waarover klanten op de andere locaties beschikken ook voor Eelde beschikbaar.
 • De logistieke dienstverlening (distributie en afleveren) wordt met fulfilment op de modernste manier opgezet. We garanderen hetzelfde logistieke resultaat.
 • De nieuwe opzet van de logistiek maakt het mogelijk dat Eelde zich ontwikkelt als logistiek knooppunt. Bovendien kunnen we zo nieuwe mogelijkheden testen voor de andere RFH-locaties.

Wilt u meer weten?

 • Neem contact op met onze klantenservice op nummer: 088 789 89 89
 • Er worden regelmatig informatiesessies gepland met leden en kopers in Eelde